.full-width-6002581434197 { min-height:100px; padding:0px 0 0px; margin-bottom:0px; background-color:#ffffff; } #background-layer--6002581434197 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; } .mk-main-wrapper { display: none; } #theme-page { padding-top:0; } .full-width-6002581434197 .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-6002581434197 .mk-blog-view-all { background-color: #ffffff !important; }

  tvorivé oddelenie  

.full-width-6002581435da6 { min-height:150px; padding:0px 0 0px; margin-bottom:0px; background-color:#ffffff; } #background-layer--6002581435da6 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; } .mk-main-wrapper { display: none; } #theme-page { padding-top:0; } .full-width-6002581435da6 .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-6002581435da6 .mk-blog-view-all { background-color: #ffffff !important; }

Napíšte čo chcete vyhľadať a stlačte ENTER

Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu. Prežil nielen päť storočí, ale aj skok do elektronickej sadzby, a pritom zostal v podstate nezmenený. Spopul bol v 60-tych rokoch 20.storočia, vydaním hárkov Letraset, ktoré obsahovali pasáže Lorem Ipsum, a neskôr aj publikačným softvérom ako Aldus PageMaker, ktorý obsahoval verzie Lorem Ipsum.

Kategória  print, web
Klient  Štúdio Nádej
Rok  2010 – 2014
Foto   M. Majer, T. Fučela
Spolupráca  P. Ševčíková