001   obal: predná a zadná strana
 
001   buklet: predná strana
 
001   buklet: strana 2, 3
 
001   buklet: strana 4, 5
 
001   buklet: strana 6, 7
 
001   buklet: strana 8, 9
 
001   buklet: strana 10, 11
 
001   obal: vnútro; disk
 
001   obal: vnútro
 
001   plagát koncertu

Kategória  cd/dvd

Klient  Štúdio Nádej

Rok 2008

Foto Patt Production

Keď to príde
hudobný album

Napíšte čo chcete vyhľadať a stlačte ENTER

Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu. Prežil nielen päť storočí, ale aj skok do elektronickej sadzby, a pritom zostal v podstate nezmenený. Spopul bol v 60-tych rokoch 20.storočia, vydaním hárkov Letraset, ktoré obsahovali pasáže Lorem Ipsum, a neskôr aj publikačným softvérom ako Aldus PageMaker, ktorý obsahoval verzie Lorem Ipsum.

Kategória  print, web
Klient  Štúdio Nádej
Rok  2010 – 2014
Foto   M. Majer, T. Fučela
Spolupráca  P. Ševčíková