002   predná obálka
 
 
002   editoriál
 
 
002   obsah
 
 
002   titulok článku
 
 
002   článok
 
 
002   celá obálka

Kategória  kniha/časopis, foto/video

Klient  Ústav dizajnu, FA STU

Rok 2009

Foto autor (obálka, editoriál, titulok článku)

Outa
outdoorový časopis

Napíšte čo chcete vyhľadať a stlačte ENTER

Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu. Prežil nielen päť storočí, ale aj skok do elektronickej sadzby, a pritom zostal v podstate nezmenený. Spopul bol v 60-tych rokoch 20.storočia, vydaním hárkov Letraset, ktoré obsahovali pasáže Lorem Ipsum, a neskôr aj publikačným softvérom ako Aldus PageMaker, ktorý obsahoval verzie Lorem Ipsum.

Kategória  print, web
Klient  Štúdio Nádej
Rok  2010 – 2014
Foto   M. Majer, T. Fučela
Spolupráca  P. Ševčíková