008   audiokniha / obal: predná a zadná strana
 
 
008   audiokniha / obal: vnútro; disk
 
 
008   audiokniha / CD menu
 
 
008   kniha a audiokniha

Kategória  cd/dvd, kniha/časopis

Klient  Štúdio Nádej

Rok 2012

Foto fotobanka

Spolupráca Daniel Polášek (námet)

Prišiel, zomrel, zvíťazil
historický román

Napíšte čo chcete vyhľadať a stlačte ENTER

Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu. Prežil nielen päť storočí, ale aj skok do elektronickej sadzby, a pritom zostal v podstate nezmenený. Spopul bol v 60-tych rokoch 20.storočia, vydaním hárkov Letraset, ktoré obsahovali pasáže Lorem Ipsum, a neskôr aj publikačným softvérom ako Aldus PageMaker, ktorý obsahoval verzie Lorem Ipsum.

Kategória  print, web
Klient  Štúdio Nádej
Rok  2010 – 2014
Foto   M. Majer, T. Fučela
Spolupráca  P. Ševčíková