011   diel 02 / obal: predná a zadná strana
 
 
011   diel 02 / obal: vnútro; disk
 
 
011   diel 18 / obal: predná a zadná strana
 
 
011   diel 19 / obal: vnútro; disk
 
 
011   kompletná séria
 
 
011   reklama v časopise, v brožúre
 
 
011   web: úvodná stránka
 
 
011   web: úvodná stránka
 
 
011   web: podstránka dielu 02

Kategória  cd/dvd, web

Klient  Štúdio Nádej

Rok 2013 – 2015

Ilustrácie Nest Entertainment

Animované príbehy velikánov dejín
séria animovaných filmov

Napíšte čo chcete vyhľadať a stlačte ENTER

Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu. Prežil nielen päť storočí, ale aj skok do elektronickej sadzby, a pritom zostal v podstate nezmenený. Spopul bol v 60-tych rokoch 20.storočia, vydaním hárkov Letraset, ktoré obsahovali pasáže Lorem Ipsum, a neskôr aj publikačným softvérom ako Aldus PageMaker, ktorý obsahoval verzie Lorem Ipsum.

Kategória  print, web
Klient  Štúdio Nádej
Rok  2010 – 2014
Foto   M. Majer, T. Fučela
Spolupráca  P. Ševčíková