012   obálka v dvoch variantoch
 
 
012   detail razby na obálke
 
 
012   detail razby na obálke
 
 
012   patitul
 
 
012   hlavný titul
 
 
012   impressum a predslov
 
 
012   medzititul
 
 
(autor: Ľudovít Betko)
012   základná sadzba
 
 
012   medzititul
 
 
012   medzititul
 
 
012   mapy
 
 
012   tiráž

Kategória  kniha/časopis

Klient  Slovenská biblická spoločnosť

Rok 2013

Ilustrácie United Bible Societies (mapy)

Spolupráca Ľudovít Betko (sadzba)

Svätá Biblia
preklad prof. Roháčka

Napíšte čo chcete vyhľadať a stlačte ENTER

Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu. Prežil nielen päť storočí, ale aj skok do elektronickej sadzby, a pritom zostal v podstate nezmenený. Spopul bol v 60-tych rokoch 20.storočia, vydaním hárkov Letraset, ktoré obsahovali pasáže Lorem Ipsum, a neskôr aj publikačným softvérom ako Aldus PageMaker, ktorý obsahoval verzie Lorem Ipsum.

Kategória  print, web
Klient  Štúdio Nádej
Rok  2010 – 2014
Foto   M. Majer, T. Fučela
Spolupráca  P. Ševčíková