013   séria reklamných plagátov
 
 
013   mapa a program
 
 
013   web banner
 
 
013   orientačná tabuľa
 
 
013   označenie usporiadateľov
 
 
013   anketový lístok a obálka pre účastníkov
 
 
013   obsah obálky: lístok na obed, mapa, program

Kategória  podujatie

Klient  INRI road

Rok 2014

Foto fotobanka

Kresťan a vojna
akademická konferencia

Napíšte čo chcete vyhľadať a stlačte ENTER

Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu. Prežil nielen päť storočí, ale aj skok do elektronickej sadzby, a pritom zostal v podstate nezmenený. Spopul bol v 60-tych rokoch 20.storočia, vydaním hárkov Letraset, ktoré obsahovali pasáže Lorem Ipsum, a neskôr aj publikačným softvérom ako Aldus PageMaker, ktorý obsahoval verzie Lorem Ipsum.

Kategória  print, web
Klient  Štúdio Nádej
Rok  2010 – 2014
Foto   M. Majer, T. Fučela
Spolupráca  P. Ševčíková