016   obal: predná a zadná strana
 
 
016   obal: vnútro; disky
 
 
016   kompletný seriál
 
 
016   reklama v časopise
 
 
016   podklady k úvodnému intru
 
 
016   disk 01 / DVD menu
 
 
016   disk 02 / DVD menu
 
 
016   disk 03 / DVD menu
 
 
016   titulok

Kategória  cd/dvd

Klient  Štúdio Nádej

Rok 2014

Foto fotobanka

Spoznaj ríšu zvierat vlastnými očami
dokumentárny seriál

Napíšte čo chcete vyhľadať a stlačte ENTER

Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu. Prežil nielen päť storočí, ale aj skok do elektronickej sadzby, a pritom zostal v podstate nezmenený. Spopul bol v 60-tych rokoch 20.storočia, vydaním hárkov Letraset, ktoré obsahovali pasáže Lorem Ipsum, a neskôr aj publikačným softvérom ako Aldus PageMaker, ktorý obsahoval verzie Lorem Ipsum.

Kategória  print, web
Klient  Štúdio Nádej
Rok  2010 – 2014
Foto   M. Majer, T. Fučela
Spolupráca  P. Ševčíková